اولین کنگره حضوری و مجازی هوش مصنوعی وکاربردهای آن در پزشکی مورخ 6 مهر1402

اولین کنگره حضوری و مجازی هوش مصنوعی وکاربردهای آن در پزشکی مورخ 6 مهر1402

19013.mp3 اولین کنگره حضوری و مجازی هوش مصنوعی وکاربردهای آن در پزشکی مورخ 6 مهر1402

:
کلیدواژه ها
{author_name}
Authors picture :

زینب اردلانی
عکاس

زینب اردلانی

نظرات

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings